ALLIN > חינוך ונוער > חינוך > הוד השרון מובילה מודל ייחודי להכשרת סייעות גני הילדים

הוד השרון מובילה מודל ייחודי להכשרת סייעות גני הילדים

הוד השרון מובילה מודל ייחודי להכשרת סייעות גני הילדים

עיריית הוד השרון מדווחת כי זאת השנה השלישית בה מתקיימת הכשרה לכלל סייעות גני הילדים בעיר בהובלת מחלקת החינוך הקדם יסודי שבאגף החינוך ובשיתוף אגף משאבי אנוש. במסגרת ההכשרה רושתה העיר וחולקה לשבעה אזורים גאוגרפיים המנוהלים ע"י מובילות סייעות אשר הוכשרו וממשיכות לקבל הכשרה ע"י אנשי מקצוע בתחום החינוך הייעוץ הארגוני, תוך שיתוף פעולה מלא עם הייעוץ והפיקוח של משרד החינוך.

מהעירייה נמסר כי המחלקה לחינוך הקדם יסודי בעיריית הוד השרון רואה חשיבות רבה בשיתוף כלל הסייעות בעיר כחלק מהתפיסה של צוות מוביל גן. על כן כל סייעות העיר כולל הסייעות הרפואיות לוקחות חלק בתהליך ההכשרה. סייעות העיר נפגשות למפגשי למידה אחת לחודש, במסגרת המפגשים מושם דגש על דרכי עבודה, תקשורת, פדגוגיה וחדשנות.

בשנתיים אחרונות, עברו הסייעות הכשרה בתחומים רבים. ביניהם, תכניות רגשיות חברתיות, הגשת חומרים בגן, עבודת צוות ועזרה ראשונה. בנוסף, הוגדרו תפקידים באופן ברור הן של סייעת הגן, סייעת משלבת וסייעת רפואית. התוכנית מתואמת ומקבילה לתוכנית העבודה והלמידה המתקיימת לגננות העיר מטעם משרד החינוך.  בחודש אפריל אשתקד, התקיים מפגש לכלל מנהלות החינוך הקדם יסודי ומפקחות במחוז מרכז בו הוצגה התכנית בנוכחות ראש העיר ומנהלת  האגף החינוך הקדם יסודי הגברת סימה חדד, וכפי שהגדירה זאת:  "תכנית זו הינה פורצת דרך במחוז וראוי כי ילמדו ממנו ערים אחרות".

בעקבות החשיפה לתכנית, פנו רשויות רבות ללמוד על המודל אשר נבנה ע"י גלילה שמש – מנהלת מחלקת החינוך הקדם יסודי. בעקבות זאת, המודל מתחיל להיות מיושם ביישובים נוספים במחוז. במסגרת המודל המוביל את התפיסה של צוות הגן, מתקיימים מפגשי למידה ומפגשים חברתיים בין גננות וסייעות העיר. בשנה הקרובה נמשכת ההעבודה על פי מודל זה, כאשר המיקוד הינו בלמידה לקידום המיומנויות המאה ה – 21 בגן ילדים.

ביום ראשון השבוע התקיים מפגש פתיחה חגיגי להשתלמות השנתית השלישית של סייעות העיר בנוכחות כל סייעות העיר. הסייעות השתתפו בהרצאה "יחד מובילים בחינוך" של רבקה לייבא מרדכי, מפקחת גני הילדים.

מאת: מערכת אול אין | צילום: דוברות עיריית הוד השרון

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט