ALLIN > חדשות > חדשות העיר > הוד השרון במקום ה-8 בישראל במדד הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות

הוד השרון במקום ה-8 בישראל במדד הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות

הוד השרון במקום ה-8 בישראל במדד הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות

המרכז הבינתחומי הרצליה, בית הספר לקיימות, פיתח כלי מדידה ישראלי ראשון לערים חכמות ומקיימות, אשר מאפשר לראשונה להעריך את העשייה העירונית הישראלית בתחום ערים חכמות. מטרת המדד לאפשר לרשויות ותושבים להעריך את מידת התקדמותן בהיבטים של חדשנות עירונית, קיימות, ממשל פתוח ושיתופי, חינוך ופיתוח כלכלי ועוד. במסגרת המדד נבחנה העיר הוד השרון ודורגה במקום ה-8 עם ציון B+

מדד הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות, הינו ראשון מסוגו בישראל ונועד להעריך ערים כערים חכמות ומקיימות, והוא בין הבודדים בעולם שבוחן את השילוב של ניהול, אסטרטגיה וקיימות עירונית תוך בחינת התאמתן לעולם של חדשנות וטכנולוגיה. זאת, תוך שילוב והתייחסות ליעדי הפיתוח הגלובליים של האו"ם.

את המדד קידמו פרופ' יואב יאיר דיקן בית הספר לקיימות וד"ר נתי מרום – חוקר ומרצה בכיר לתכנון עירוני בבינתחומי, יחד עם אדר' רפי רייש, מומחה לערים חכמות. ניהל את הפרויקט דניאל רענני, בוגר בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי.

המדד נבנה לאחר מחקר  מקיף של כלי הערכה מרכזיים בעולם, לרבות מסמכי העקרונות של האו"ם לקידום עירוניות חכמה מקיימת ומכילה המותאמים למדד האו"ם לקיימות.

 לדברי פרופ' יואב יאיר, דיקן ביה"ס לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, "המדד כלל קבוצה של ערים, הפעילות בתחום "ערים חכמות", אשר העמידו עצמן למדידה שלנו, על מנת לקבל הערכה ומשוב. נכונותן לגלות שקיפות ולעמוד לבחינה של מומחים חיצוניים ואובייקטיבים מראה על הרצינות והחשיבות שהן מייחסות לעשייה בתחום הזה והן ראויות על כך לכל שבח. שמחנו לראות שלא רק ערים גדולות ממרכז הארץ נמצאות בין המובילות בדירוג, אלא גם ערים כמו אילת, שדורגה לאותו מקום כמו ירושלים, במקום שני אחרי תל אביב, שמובילה את הדירוג. ניתן לקבוע כי הערים שהשתתפו בדירוג נמצאות בדרך הנכונה להפוך לערים חכמות ומקיימות בהתאם ליעדי הפיתוח של האו"ם, ומקפידות על ראייה אסטרטגית בעשייתן במרחב זה".

לדברי אורנה זמיר, סמנכ"לית שרות בעיריית הוד השרון האמונה על ניהול הפיתוח העירוני החכם המקיים: "דירוגה של הוד השרון במקום ה-8 בישראל במדד הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות מביא לידי ביטוי את ההשקעה העירונית הענפה שחלה בשנתיים האחרונות בתחום זה והיא כוללת בין היתר את פיתוחם של מגוון שירותים מקוונים לתושבי העיר, מערכות אבטחה חכמות, מערכות ניהול רישום חכמות ועוד. ההשקעה בתחום זה צפויה להמשך גם בשנים הקרובות תוך הרחבת מגוון השירותים המקוונים והמערכות הטכנולוגיות התומכות לרווחת תושבי העיר בשורה ארוכה של תחומי חיים. זו ההזדמנות להודות לכל השותפים העירוניים לעשייה הענפה: אגף מערכות מידע, מנמ"רית אירית כהן ומנהל הפרויקטים איתי עמית, מנהל התכנון: סרגיו וולינסקי, כרמית קניסברג ,יואב רוביסה ,רוחמה יוזלרי, אגף החינוך: יפה עזרא וענת הדר, אגף ש.פ.ע: צביקה בלומנשטיק, דוברות: ניצן היימן, מחלקת הביטחון: נועם בן יהודה ואבי שבת וכמובן להזמין את תושבי עירנו ליהינות ממגוון השירותים המוצעים באתר העירייה" .

מאת: מערכת אול אין | צילום: דוברות עיריית הוד השרון

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט